Ban Quản Trị

Thứ ba, 05/10/2010, 01:16 GMT+7
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010 - 2015)
(Website NVHG) - Sáng ngày 3.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010 - 2015) chính thức khai mạc trọng thể tại Hội trường lớn Tỉnh ủy.
 

 Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Đức Dũng

Các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư đến dự và chỉ đạo Đại hội. Đến dự còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Chiền, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trần Văn Tuấn,Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Trần Lưu Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Mai Thế Dương, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Trịnh Đình Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng 311 đại biểu chính thức đại diện cho 49 nghìn đảng viên trong toàn tỉnh.

Trước giờ khai mạc, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, trưởng các đoàn đại biểu về dự Đại hội đến dâng hương, dâng hoa, báo công trước Tượng đài Bác hồ tại Tỉnh ủy. Trước đó, chiều ngày 2, các đại biểu dự Đại hội đã đi viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên.


Trong Diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Minh Nhất, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đại hội lần này có ý nghĩa to lớn, đánh dấu bước chuyển quan trong sau 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 20 năm thực hiện cương lĩnh của Đảng và 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội tập trung đánh giá, kiểm điểm một cách khách quan, toàn diện, sâu sắc về những ưu điểm, tồn tại, yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn nhiệm kỳ vừa qua. Từ đó có quyết định đúng đắn về những giải pháp cho nhiệm kỳ 2010- 2015. Đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ trong thảo luận và sáng suốt lựa chọn các đại biểu ưu tú vào BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV.


Đồng chí Hoàng Minh Nhất đã thông qua Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV trình Đại hội lần thứ XV. Báo cáo nêu rõ, trong 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm đổi mới, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh giành được những thành tựu to lớn, quan trọng, tạo bước phát triển mới, tích cực, rõ nét trên các lĩnh vực, cụ thể: Nền kinh tế đạt tốc độ tăng bình quân hàng năm 12,7%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, dịch vụ chiếm 39%, công nghiệp, xây dựng chiếm 29%, nông, lâm nghiệp chiếm 32%; thu nhập bình quân đầu người nâng lên, đạt 7,5 triệu đồng/người/năm. Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, do tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình cánh đồng mẫu, cánh đồng thâm canh nên an ninh lương thực từng bước được đảm bảo, bình quân lương thực đầu người đạt 460 kg/người/năm, tăng 95 kg so với Nghị quyết. Đàn gia súc, gia cầm ngày một phát triển, tốc độ tăng trưởng đàn bình quân hàng năm đạt 6%, giá trị ngành chăn nuôi chiếm trên 26% giá trị sản xuất nông nghiệp. Công tác bảo vệ, phát triển rừng được thực hiện tốt, tỷ lệ che phủ rừng được 53% diện tích. Lĩnh vực công nghiệp, thủ công nghiệp có sự phát triển nhất định, bước đầu khai thác được một phần tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Các cơ sở sản xuất công nghiệp tăng cả về số lượng, quy mô và hiệu quả, giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2010 đạt 1.300 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với năm 2005. Kết cấu cơ sở hạ tầng được đầu tư lớn, tỉnh đã huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đặc biệt thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, chỉnh trang đô thị. Thương mại, dịch vụ, tài chính, tín dụng có sự tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2010 đạt 600 tỷ đồng, tăng 200 triệu so với Nghị quyết; giá trị xuất- nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt 250 triệu đô la, đạt so với Nghị quyết. Các thành phần kinh tế phát triển mạnh, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ được triển khai mạnh, công tác quản lý, đầu tư, khai thác tài nguyên, khoáng sản đảm bảo đúng mục đích, đúng luật, hợp lý và hiệu quả. Lĩnh vực y tế, giáo dục, thông tin, truyền thông cũng đạt được những thành tựu nổi bật. Tỷ lệ huy động trẻ 0 đến 2 tuổi đi nhà trẻ đạt 26,8%; trẻ 3 đến 5 tuổi đi mẫu giáo đạt trên 87%; trẻ 6 đến 14 tuổi đến trường đạt gần 99%. Các hoạt động văn hoá, thể thao phát triển rộng khắp, hoạt động du lịch có nhiều đột phá. Đã xây dựng Cao nguyên đá Đồng Văn trở thành Công viên Địa chất Quốc gia, từng bước là thành viên của mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu. Lao động, việc làm, xoá đói giảm nghèo đạt được nhiều thành tựu đáng trân trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15,8%, giảm 35,3% so với đầu nhiệm kỳ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng có sự đổi mới và chuyển biến tích cực, hàng năm kết nạp bình quân được 2.800 đảng viên mới; 100% số xã thành lập Đảng bộ cơ sở; 100% thôn, bản có Chi bộ. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể có sự đổi mới về nội dung, hình thức, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; kết quả xoá đói, giảm nghèo chưa có tính bền vững; bình quân thu nhập đầu người chưa cao; trình độ phát triển so với một số tỉnh trong khu vực còn có khoảng cách đáng kể... Với chủ đề Đại hội XV đó là: “Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; đoàn kết, đổi mới, phấn đấu thoát khỏi tỉnh đặc biệt khó khăn, kém phát triển”. Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới được xác định có 4 đổi mới, 8 đột phá và 15 chương trình trọng tâm. Để thực hiện được mục tiêu trên, xây dựng 7 nhóm giải pháp thực hiện: Đảm bảo về nguồn lực tài chính cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế; đảm bảo về số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển; đẩy nhanh việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất và đời sống; thực hiện nghiêm túc và quyết liệt công tác cải cách hành chính, trước hết là cải cách thủ tục hành chính; chủ động nghiên cứu, xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các cơ chế, chính sách một cách kịp thời và hiệu quả; phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời và quyết liệt, có hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp; tăng cường và đổi mới một cách căn bản về phương pháp, hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền vận động tập hợp quần chúng nhân thực hiện nhiệm vụ chính trị. Toàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ với khẩu hiệu hành động đó là: “Quyết tâm không cam chịu đói nghèo; biến khó khăn thành cơ hội phát triển; vì Hà Giang phát triển, hãy làm việc nhiều hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn”.
Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIV, đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông qua Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2005- 2010). Báo cáo khẳng định, trong nhiệm kỳ, tập thể BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy luôn đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trong quá trình lãnh, chỉ đạo, Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách của T.Ư và địa phương đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy. Trong nhiệm kỳ BTV, BCH đã ban hành 277 Kết luận, 19 Nghị quyết, 11 Chỉ thị, 40 Chương trình và nhiều văn bản quan trọng khác. Các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tích cực trong công việc, luôn là người đi đầu trong các phong trào thi đua cũng như trong việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phương pháp làm việc của tập thể Thường trực Tỉnh ủy, BTV, BCH và từng cá nhân đã có sự đổi mới, đảm bảo đoàn kết, tập trung, dân chủ, từ đó góp phần không nhỏ trong việc quyết định, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại đó là: Trong lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội còn lúng túng, thiếu cương quyết, một số chỉ tiêu chưa đạt; một số cán bộ, đảng viên do thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống dẫn đến vi phạm khuyết điểm và kỷ luật Đảng...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Hà Giang đạt được trong những năm qua. Đồng chí phân tích bối cảnh, tình hình những năm tới, từ đó đưa ra ý kiến chỉ đạo cụ thể tại Đại hội. Đồng chí Tòng Thị Phóng cũng tặng Đại hội bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi chiều cùng ngày, Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV. Các đại biểu sáng suốt lựa chọn, bầu 55 đại biểu có đủ năng lực, trình độ, đạo đức vào BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Tối cùng ngày, BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV họp phiên thứ nhất để bầu BTV Tỉnh ủy; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Kết quả, Hội nghị đã bầu: 15 đồng chí vào BTV Tỉnh ủy; 11 đồng chí vào Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng khoá XIV được hội nghị tín nhiệm cao, bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khoá XV (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Các đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khoá XIV; Đàm Văn Bông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XIV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được hội nghị bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XV (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Đồng chí Lê Quang Triều, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá XIVđược bầu tái cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá XV. Dự hội nghị, đồng chí Tòng Thị Phóng chúc mừng các đồng chí đã được bầu là ủy viên BCH, BTV, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá XV. Đồng chí mong muốn, tập thể BCH, BTV, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, siết chặt đội ngũ, tăng cường đoàn kết, nêu cao ý thức trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao phó, cùng chung sức để xây dựng Hà Giang ngày một phát triển.

Sáng mùng 4, Đại hội tiếp tục thảo luận, đồng thời tiến hành bầu 16 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Đại hội sẽ diễn ra đến ngày 5.10, Báo Hà Giang sẽ thông tin chi tiết diễn biến Đại hội trong số báo tiếp theo.
                                                                                     KHÁNH TOÀN *

Trích phát biểu của đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội
 
 

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội cùng toàn thể các vị khách quý!... Đại hội lần thứ 15 Đảng bộ tỉnh Hà Giang diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng. Vì vậy, Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng và chắc chắn sẽ là một cột mốc đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh nhà. Qua nghiên cứu Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khoá 14 trình Đại hội, phản ánh của các cơ quan tham mưu ở T.Ư, tôi cơ bản đồng tình những nội dung trong báo cáo và thống nhất với đánh giá của BCH Đảng bộ tỉnh về những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 và Nghị quyết Đại hội lần thứ 10 của Đảng. Trong 5 năm qua, với điều kiện thực tế là một tỉnh miền núi, biên giới thuộc diện khó khăn nhất của cả nước nhưng với truyền thống đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã đạt được những thành tựu to lớn rất quan trọng về KT – XH, QP - AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh...; tạo ra những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đề ra... Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đảng, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang về những thành tựu quan trọng đã đạt được trong 5 năm qua.


Thưa các đồng chí!Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Đại hội cần dân chủ thảo luận, tập trung phân tích, tiếp tục làm rõ hơn những tiềm năng, thuận lợi, thành tựu, ưu điểm đạt được và cả những hạn chế, yếu kém, thách thức trong nhiệm kỳ qua để có định hướng phù hợp. Nghiêm túc đánh giá đúng tình hình của tỉnh nhà trong hoàn cảnh tỉnh chúng ta với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của một tỉnh còn nghèo, kém phát triển, vẫn chưa thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Do đó, cần phân tích vì sao chưa khai thác và phát huy tốt tiềm năng, lợi thế; chưa phát huy mạnh nội lực; chưa có bước “đột phá” trong phát triển; tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa vững chắc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, quy mô kinh tế nhỏ bé. Chất lượng GD - ĐT chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm đạt kết quả thấp. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp; công tác XĐGN chưa bền vững, hộ cận nghèo còn lớn do chịu nhiều hậu quả thiên tai, lũ lụt, tỷ lệ hộ tái nghèo vẫn ở mức cao. Việc truyền đạo, học đạo trái pháp luật còn diễn biến phức tạp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng đội ngũ cán bộ thiếu tính chiến lược, việc bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ còn bất cập. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế, để xảy ra tình trạng có những cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, gương mẫu trong sinh hoạt dẫn đến sai phạm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín và lòng tin của nhân dân đối với Đảng bộ...


Để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế nêu trong Báo cáo chính trị cũng như các vấn đề nêu trên, đề nghị các đồng chí đại biểu Đại hội tập trung thảo luận, phân tích để chúng ta nhận thức đầy đủ hơn nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó bàn và quyết định những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp sát thực khắc phục trong nhiệm kỳ tới.


Thưa các đồng chí!Năm năm tới là thời kỳ cả nước ta cũng như từng địa phương sẽ có nhiều cơ hội, thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức mới. Với chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; đoàn kết; đổi mới; phấn đấu thoát khỏi tỉnh kém phát triển”, tôi đề nghị những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong 5 năm tới của Đảng bộ tỉnh Hà Giang cần bám sát chủ đề trên; xác định được mục tiêu tổng quát, chọn khâu đột phá, từ đó đề ra chỉ tiêu cụ thể, đặt trong bối cảnh chung cùng với cả nước tiến hành tổng kết 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển KT - XH và đang xây dựng Chiến lược phát triển KT - XH trong 10 năm tới. Căn cứ vào yêu cầu chung và tình hình thực tế của tỉnh, tôi xin đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ hơn một số vấn đề sau đây:


Một là: Đại hội cần phân tích rõ hơn những khó khăn, thuận lợi, đề ra các mục tiêu giải pháp cụ thể sát với tình hình, điều kiện thực tiễn của tỉnh theo hướng tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ; tập trung phát triển KT - XH, nâng cao mức sống của nhân dân, kết hợp có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường đoàn kết các dân tộc; đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng đường biên giới và quan hệ láng giềng, giữ vững môi trường hoà bình, hữu nghị. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội.


Hai là: Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ và lĩnh vực quan trọng, đó là:
 
- Tiếp tục triển khai, tạo chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, nhất là tổ chức cơ sở Đảng, quản lý đảng viên, chú trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 5 (khoá X), thực hiên tốt Nghị quyết số 22 - NQ/TW, ngày 2.2.2008 của BCH T.Ư về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, gương mẫu thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ nguời dân tộc thiểu số, cán bộ cơ sở, chú ý công tác phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc, vùng biên, vùng sâu.

-Cần có cách làm sáng tạo để thực hiện thành công 4 đổi mới, 8 đột phá và 15 chương trình trọng tâm. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách thu hút mọi nguồn lực cho phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu; chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích; hình thành các vùng nông, lâm nghiệp chuyên canh cho phát triển công nghiệp (chè, nguyên liệu gỗ, cam, cao su...); chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò thịt); các ngành công nghiệp có lợi thế gắn với tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

 
- Huy động mọi nguồn lực, coi trọng xã hội hóa đầu tư để tập trung phát triển hạ tầng KT - XH, nhất là giao thông đến tại các thị trấn, thị tứ, bản làng; tiếp tục đầu tư Cửa khẩu Thanh Thủy thành cửa khẩu quốc tế, làm cơ sở để đẩy nhanh quá trình hội nhập và hợp tác phát triển. Nhất là chú ý quan hệ với bạn láng giềng có thị trường rộng lớn, có mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, gần gũi để phát huy lợi thế, đẩy nhanh tốc độ phát triển KT - XH vùng biên giới.

- Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; trước hết tập trung nâng cao chất lượng GD - ĐT, việc khám bệnh, chữa bệnh cho đồng bào; giải quyết tốt vấn đề nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tạo bước chuyển rõ nét về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp sang nghề khác theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo hướng bền vững, ngăn chặn có hiệu quả việc tái nghèo, từng bước nâng cao đời sống cả vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc.

- Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh biên giới, an ninh, trật tự xã hội không để bất ngờ xảy ra. Thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo. Tăng cường quan hệ đối ngoại với các địa phương biên giới nước bạn; kiên quyết giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Ba là: Một nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra BCH Đảng bộ tỉnh khoá 15 để lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng. Tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phát huy dân chủ, thực hiện tốt các quy định tại Chỉ thị số 37 - CT/TW, ngày 4.8.2009 của Bộ Chính trị, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu các đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh khoá mới là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức, có tư duy đổi mới, có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong Đảng bộ, giữ vững các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, có khả năng nắm bắt, xử lý những vấn đề mới nảy sinh để cùng BCH Đảng bộ tỉnh góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới; đồng thời Đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu cho Đảng bộ Hà Giang, có khả năng tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội để bầu vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng.

Thưa các đồng chí!
Cùng với các nhiệm vụ quan trọng nêu trên, Đại hội cần phát huy trí tuệ tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào các dự thảovăn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng. Sau Đại hội, BCH Đảng bộ tỉnh khoá mới cần nhanh chóng cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Một lần nữa, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đảng, tôi gửi tới các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội, xin gửi tới toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang lời chào thân thiết, lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. 
 

* Trích diễn văn khai mạc của đồng chí Hoàng Minh Nhất, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Hà Giang 
 
 
Thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW, ngày 4.8.2009 của Bộ Chính trị “Về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng”, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng; hôm nay, trong không khí tưng bừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trước sự kiện trọng đại, có tính lịch sử: Thị xã Hà Giang chính thức là Thành phố trực thuộc tỉnh; chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, Đảng bộ tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 15 (nhiệm kỳ 2010 – 2015).

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu, nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Xin trân trọng giới thiệu, nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư, là người con yêu dấu của quê hương Hà Tuyên đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng trên 300 đại biểu chính thức của Đại hội, đại diện cho gần 49 nghìn đảng viên, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ, đã mang đến Đại hội ý chí, niềm tin và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Xin trân trọng giới thiệu và chào mừng các đồng chí: Đại biểu thay mặt các bộ, ban, ngành T.Ư, các đồng chí cán bộ lão thành qua các thời kỳ của tỉnh, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí của T.Ư, địa phương đã về dự và chung vui cùng Đại hội.

Một lần nữa, đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn sự có mặt đông đủ của toàn thể các đồng chí đại biểu, khách quý đã đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 15.

Kính thưa toàn thể Đại hội!
Trong giờ phút trọng thể này, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, dẫn dắt con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh, đưa dân tộc Việt Nam sánh vai cùng bạn bè năm châu, bốn biển. Tư tưởng của Người là ngọn đèn soi sáng cho chúng ta trên mỗi chặng đường xây dựng và phát triển, là sức mạnh tập hợp và đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp cách mạng của hôm nay và mai sau.
Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ và vô cùng biết ơn các chiến sỹ cộng sản trung kiên; các anh hùng, liệt sỹ; các cán bộ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

Đại hội chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự quan tâm lãnh, chỉ đạo, theo dõi, động viên và giúp đỡ thường xuyên của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu II, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ đầy tình nghĩa của các tỉnh, thành; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đã giúp Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang vượt lên khó khăn, thách thức và giành được nhiều thành tựu quan trọng trong nhiệm kỳ vừa qua.

Kính thưa toàn thể Đại hội!
Trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là trong năm 2010, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao, với nhiều giải pháp cụ thể thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14; đã tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đảng bộ trực thuộc tỉnh bảo đảm theo đúng tiến độ và quy định; đã phát động thành công rất nhiều phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực lao động, sản xuất, công tác và học tập, xóa đói, giảm nghèo; tổ chức nhiều hoạt động chào mừng và đã hoàn thành hàng trăm công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Đồng thời, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí cán bộ lão thành qua các thời kỳ, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các nhân sỹ, trí thức, tôn giáo và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh đã tích cực tham gia nhiều ý kiến thiết thực, có chất lượng góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 với tinh thần trách nhiệm và trí tuệ cao, đã tạo nên không khí dân chủ, cởi mở trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tin tưởng trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15.
Chúng ta có quyền tự hào, vui mừng phấn khởi trước những thành tựu và kết quả của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đó chính là những hành động thiết thực nhất, sinh động nhất, tiêu biểu nhất cho ý chí, trách nhiệm, tình cảm, niềm tự hào cùng niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và dâng lên Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15.

Tại diễn đàn trọng thể này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những đóng góp quan trọng, to lớn, những thành tích xuất sắc của các cấp, các ngành; của các tập thể, cá nhân và nhân dân các dân tộc toàn tỉnh suốt thời gian qua.

Kính thưa toàn thể Đại hội!
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 15 có ý nghĩa to lớn, đánh dấu một bước chuyển quan trọng sau 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới; 20 năm thực hiện Cương lĩnh của Đảng; 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển KT – XH của đất nước. Vì vậy, Đại hội lần này, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật để tập trung đánh giá, kiểm điểm một cách khách quan, toàn diện, sâu sắc về những ưu điểm; những tồn tại, yếu kém và phân tích làm rõ những nguyên nhân để rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Từ đó, quyết định đúng đắn phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giảipháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong 5 năm tới (2011-2015).
Đại hội sẽ thảo luận thông qua Báo cáo Chính trị của BCH khóa 14 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa 14; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 11 của Đảng.

Đại hội sẽ tiến hành lựa chọn các đồng chí có đủ đức, đủ tài và có năng lực thực tiễn để bầu cử vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa 15; đồng thời, Đại hội cũng lựa chọn những đại biểu tiêu biểu cho Đảng bộ tỉnh để bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 11 của Đảng.

Kính thưa toàn thể Đại hội!
Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thành tựu quan trọng và to lớn đạt được, chúng ta còn không ít những tồn tại, yếu kém. Với chủ đề của Đại hội 15 là: “Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; đoàn kết; đổi mới; phấn đấu thoát khỏi tỉnh đặc biệt khó khăn, kém phát triển”, vừa là thể hiện ý chí thống nhất, quyết tâm cao; vừa là động lực mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn, thách thức; vượt qua chính mình, xây dựng tỉnh Hà Giang ngày một phát triển, vươn lên sánh vai với các tỉnh bạn trong khu vực, xứng đáng với niềm tin yêu của T.Ư Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước; hình ảnh tốt đẹp của một tỉnh miền núi, dân tộc vững vàng nơi biên cương địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.
Với tình cảm, trọng trách trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu chính thức của Đại hội, hãy phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, sự đoàn kết, thống nhất cao để nghiên cứu quyết định những vấn đề hệ trọng của Đại hội, góp phần quan trọng để Đại hội thành công tốt đẹp.

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi long trọng tuyên bố: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 15 (nhiệm kỳ 2010-2015).

* Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XV (nhiệm kỳ 2010 - 2015)
 

I. Sơ lược lý lịch:

- Sinh ngày 26.8.1968
;
- Dân tộc: Dao;
- Vào Đảng: Ngày 1.7.1998; chính thức ngày 1.7.1999;
- Trình độ học vấn: 12/12;
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Nông nghiệp;
- Trình độ lý luận: Cử nhân;
- Quê quán: Hồ Thầu - Hoàng Su Phì - Hà Giang.
- Trú Quán: Tổ 3, phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
II.Quá trình công tác:
- Từ tháng 2.1995 đến tháng 2.1996: Cán bộ phòng kỹ thuật, Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn;
- Từ tháng 3.1996 đến tháng 6.1998: Cán bộ Tổng hợp văn phòng HĐND&UBND huyện Hoàng Su Phì;
- Từ tháng 7.1998 đến tháng 1.1999: Cán bộ phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Hoàng Su Phì;
- Từ tháng 2.1999 đến tháng 4.1999: Phó Văn phòng HĐND&UBND huyện Hoàng Su Phì;
- Từ tháng 5.1999 đến tháng 12.2003: Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì; Tháng 11.2000 là Ủy viên BCH Đảng bộ huyện.
- Từ tháng 1.2004 đến tháng 2.2006: Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì; từ tháng 6.2004 là đại biểu HĐND tỉnh khoá XV.
- Từ tháng 3.2006 đến tháng 2.2007: Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, đại biểu HĐND tỉnh;
- Từ tháng 3.2007 đến 6.2008: Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Su Phì;
- Từ tháng 7.2008 đến tháng 10.2009: Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ; Bí thư Huyện uỷ kiêm Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Su Phì;
- Từ tháng 11.2009 đến 9.2010: Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang.
Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đồng chí được Đại hội bầu tiếp tục tái cử vào BCH Đảng bộ tỉnh và được BCH Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ khoá XV (nhiệm kỳ 2010-2015) với số phiếu tín nhiệm cao 100%.

* Các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV (nhiệm kỳ 2010 - 2015)

   
 Đồng chí VƯƠNG MÍ VÀNG

 Đồng chí ĐÀM VĂN BÔNG

Sở ngoại vụ Hà Giang ( theo baohagiang )
Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang (tên cũ là Sở Ngoại vụ và Biên giới tỉnh Hà giang) được thành lập ngày 01/01/2004 trên cơ sở kiện toàn Ban đối ngoại (1993). Căn cứ theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 16/4/2008 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Hà Giang, sở Ngoại vụ và Biên giới tỉnh Hà Giang đổi tên thành Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang...
TIN NỔI BẬT
Bạn đến từ khu vực nào?
Hà Nội
Huế
Đà nẵng
TP. Hồ Chí Minh
Khu vực khác

Lượt truy cập: 4886214
Truy cập/ngày: 284
Online: 8
Thành viên: 0
Khách: 8


Sở Ngoại Vụ Tỉnh Hà Giang
Trưởng ban chỉ đạo: Ma Ngọc Tiến - Giám đốc Sở

Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản - Phường Nguyễn Trãi - Thành Phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: (+84)219 3860215; (+84)219 3866533; (+84)219 3862852 - Fax: (+84)219 3866942 - Email: ngoaivuhagiang@vnn.vn

  Developed by AZNET